Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Greg Macthòmais

Rugadh is thogadh Greg MacThòmais ann an Siorrachd Dhùn Breatainn. Chaidh e a Shlèite anns an Eilean Sgitheanach ann an 2000 airson ceum Gàidhlig a dhèanamh aig Sabhal Mòr Ostaig agus tha e air a bhith ag obair ann an Leabharlann na Colaiste agus a’ fuireach san sgìre bhon a cheumnaich e. Bidh e a’ sgrìobhadh bàrdachd, sgeulachdan, dràma agus òran. Bidh beatha is bòidhchead an Eilein Sgitheanaich, saoghal a shinnsearan, cùisean poilitigeach agus na ceanglaichean, sean is ùr, eadar Alba is Èirinn a’ nochdadh gu tric na chuid sgrìobhaidh. Ghlèidh e Duais nan Sgrìobhadairean Ùra aig Comhairle nan Leabhraichean agus Urras Leabhraichean na h-Alba ann an 2015. Chaidh a chuid sgrìobhaidh fhoillseachadh ann an New Writing Scotland, Northwords Now, Cabhsair/Causeway, agus Aiblins – New Scottish Political Poetry.


Writing in Northwords Now
Issue 37 Na Geòidh

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media