Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

A’ cuimhneachadh

by Maoilios Caimbeul

A’ cuimhneachadh air a’ ghille
a bha smaoineachadh gur e smaoin
mothachadh, ach bha an saoghal
a’ dol timcheall agus fhuair
e a-mach mu dheireadh nach e
smaoin a tha idir a’ riaghladh
beatha no deireadh làithichean.

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media