Northwords Now Issue 34

The FREE literary magazine of the North

Am fàidh

by Maoilios Caimbeul

Làn labhairt;
thug e turas fada
faicinn:
a-nise làn lèirsinn,
chan eil guth a’ tighinn às..