Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Seachain am beò

by Maoilios Caimbeul

Seachain an nì a tha beò
nuair a tha an rathad fliuch
air latha sgarach foghair
’s a’ ghrian air a h-uilinn
’s an latha a’ dùnadh a sgeòil.

Seachain na muileacha-màgag
a tha ri an gnothach fhèin
gun aon chùram ann am meadhan ur rathaid.

Seachain a’ ghràineag chruinn, bhiorach
’s i a’ dèanamh a rathaid dhachaigh;
cuimhnich air na nithean beò,
iriosal nan slighe, nach do rinn cron
ortsa riamh, a tha naomh nan dòigh fhèin.

Seachain an coineanach ’s e na chlisgeadh
fon t-solas; seachain an geàrr le a leum èasgaidh,
’s cùm bhon fhiadh a leumas le sùrd.

Air do shlighe dhachaigh nad shlige iarainn
ann am meadhan do bhàidh
seachain am beò.

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media