Northwords Now Issue 35

The FREE literary magazine of the North

Ag Òl Cofaidh anns a' Chathadh

by Caoimhin MacNèill

Tha mi nam sheasamh anns a' chathadh,
's na bleideagan a' plumadh sìos dha mo chofaidh.
Bha mi saobh, uaireigin, saobh-sgeulach,
saobh-mhiannach. Bha mi a' gabhail cofaidh
le siùcar, le ruma. Soraidh leis a' mhìlseachd;
soraidh leis a' phuinnsean. Chan iarr mi air
a' bheatha seo ach maitheanas a thoirt dhomh
's mi nam sheasamh an seo sa chathadh àlainn.


The Blizzard

I stand in the blizzard.
Snowflakes whirl into my coffee.
I was once mad, false tongued,
craving vain things. I drank coffee
with sugar, with rum. Farewell, sweetness.
Farewell, poison. I ask only forgiveness.
I stand in the lovely blizzard.