Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Dlighe

by Coinneach Lindsay

A’ chiad thuras a thug thu gaol dhomh,
As dèidh dhomh coiseachd dhad ionnsaigh
Ann an spiorad;

Fosgailte, so-leònte, deiseil son creideamh
A’ tuiteam nam dheann-ruith tro do shùilean
Dha do chridhe.

Cha do dh’fhidir mi am bacadh a bh’ ann:
Carson a bhithinn-sa dligheach ort,
‘S mi gun airgead?

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media