Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Saobh-chràbhadh

by Coinneach Lindsay

Soirbhichidh gaol air saobh-chràbhadh,
Gabhaidh an àbhaisteach mìneachadh ùr
A thogas dùil bho gach rud làitheil
Sealltainn dàn an gach nì fo shùil.

Chan e eòin sna h-eòin, no clach sa chlach:
Nach e manaidhean a th’ annta, tighinn beò?
‘S  iad a’ toirt eòlas dhuinn air na rudan ri teachd,
Dall ‘s a tha sinn gu comharraidhean dubh-bhròin.

Oir dè an fhios a th’ againne ach creideas
Agus mac-meanmna air an àm ri teachd?
Is sinn a tha ath-chruthachadh, eadhon,
ar n-eachdraidh fhèin a rèir ar beachd.

Manaidhean, ‘s iad a tha nar tròcair,
Gar glasadh air fad an aintighearnas an dòchais

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media