Northwords Now Issue 37

The FREE literary magazine of the North

Seòmar-feitheimh

by Julian Ronay

Seo far an tàinig mi
a-steach
cho fada air ais

Cha mhòr nach do dhìochuimhnich mi
bha e doirbh
an uiread a dh’fhuiling

tha cuimhneam a-nis
ann am prioba na sùla
mo chiad anail

agus an deireadh
agus gach rud
        eadar....