Northwords Now Issue 39

The FREE literary magazine of the North

Kōan Kōfu

by Caoimhin MacNèill

a’ ghealach os cionn Sruighlea
a’ ghealach os cionn Kōfu
- ciamar a tha iad cho diofraichte?