Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Alasdair Caimbeul

A’ fuireach ann an Slèite san Eilean Sgitheanach far a bheil e ag obair mar eadar-theangair. Bidh e cuideachd a’ sgrìobhadh sgeulachdan naidheachd dhan Albannach ann an Gàidhlig.


Writing in Northwords Now
Issue 34 Dìblidheachd Mhic an Duine*
Issue 41 Beinn Eadarra
Issue 41 Cainnt na Creige
Issue 43 Bliadhna ùr air fàire

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media