Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

Alasdair Caimbeul

A’ fuireach ann an Slèite san Eilean Sgitheanach far a bheil e ag obair mar eadar-theangair. Bidh e cuideachd a’ sgrìobhadh sgeulachdan naidheachd dhan Albannach ann an Gàidhlig.


Writing in Northwords Now
Issue 34 Dìblidheachd Mhic an Duine*