Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

Niall O’Gallagher

Rugadh Niall O’Gallagher ann an 1981. Is e ùghdar dà leabhar bàrdachd, Beatha Ùr (Clàr 2013) agus Suain nan Trì Latha (2016). Tha dùil ri treas leabhar as t-fhoghar 2020. Is e deasaiche bàrdachd na h-irise Gàidhlige STEALL. Ann an 2019 chaidh ainmeachadh mar chiad Bhàrd Baile Ghlaschu.


Writing in Northwords Now
Issue 38 ‘Is aoibhinn cumadh nan dàn...’