Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

fo sgòd

by Iain S Mac a’ phearsain

am bàta-seòlaidh
daolag gheal is dhubh
a’ snàigeadh a-null
gu tìr-mòr
mar deur a’ leantail  a shlighe
tarsainn clais sa ghruaidh

gus an ruig e ’m port thall
goirid bhuainn
àit’ a chì thu
air èiginn
bho bhos a seo
caillte sa cheò an-diugh

mar chrìoch àraidh
cràidh

mar bhuille
nad bhroilleach

’s tu cumail d’ anail
fo sgòd ’s do dhùil

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media