Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Iain S Mac a’ phearsain

Bha an cruinneacxhadh leis , Gu Leòr, air a’ gheàrr-liosta airson Leabhar Bàrdachd na h-Alba le Comann Crann na h-Alba ann an 2016.


Writing in Northwords Now
Issue 34 dà phoit bhig
Issue 34 fo sgòd
Issue 34 Bàgh na Pàirce Bàine
Issue 38 smodal bhreug
Issue 38 seann chleòc
Issue 41 Mostra di Su Benatzu
Issue 41 smodal bhreug
Issue 41 Dàin aig Àm a’ Ghalair
Issue 41 seann chleòc
Issue 41 ceasnachadh na gaoithe

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media