Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

Iain S Mac a’ phearsain

Bha an cruinneacxhadh leis , Gu Leòr, air a’ gheàrr-liosta airson Leabhar Bàrdachd na h-Alba le Comann Crann na h-Alba ann an 2016.


Writing in Northwords Now
Issue 34 dà phoit bhig
Issue 34 fo sgòd
Issue 34 Bàgh na Pàirce Bàine
Issue 38 smodal bhreug
Issue 38 seann chleòc