Northwords Now Issue 34

The FREE literary magazine of the North

Canada IV - Libheadain

by Eòghan Stiùbhart

Chunna mi earball muc-mhara
ag èirigh às a’ chuan
a’ bualadh tro na stuaghan
ann am bruadar na h-òige;

chan eil mi a’ sireadh
ach tha mi a’ lorg
’s tha gach greann na mhadadh-cuain
gach tonn na bhiast Iònah.


Canada
Canada I - a’ cur fòn gu Dòmhnall o Thràigh an t-SìtheinPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada II - 92:10Poem by Eòghan Stiùbhart
Canada III - Fon Choill’Poem by Eòghan Stiùbhart
Canada IV - LibheadainPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada IX – Dithis FhuamhaireanPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada V - A’ togail càrn am measg nan inukshukPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada VI – Thall ’s a-BhosPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada VII – BrataicheanPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada VIII - CoyotePoem by Eòghan Stiùbhart
Canada X – In Our Hearts We Behold The HebridesPoem by Eòghan Stiùbhart