Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Eòghan Stiùbhart

Ag obair ann an iomairtean airson foghlam Gàidhlig a thoirt air adhart. Tha ea’ fuireach ann an Inbhir Nis, ach tha dlùth-cheangal aige ri Ùig Leòdhais agus Ceann a Tuath an Eilein Sgitheanaich. Choisinn e an dara àite ann an Duais Dhòmhnaill Meek 2017 airson a chruinneachaidh “Beum-sgeithe” a tha fhathast a’ feitheamh foillseachadh. Is e na pìosan san iris seo an dara leth de sheat rannan mu na Gàidheil ann an Canada. Chaidh a’ chiad leth fhoillseachadh ann an NW34.


Writing in Northwords Now
Issue 34 Canada V - A’ togail càrn am measg nan inukshuk
Issue 34 Canada I - a’ cur fòn gu Dòmhnall o Thràigh an t-Sìthein
Issue 34 Canada II - 92:10
Issue 34 Canada IV - Libheadain
Issue 34 Canada III - Fon Choill’
Issue 36 Canada VI – Thall ’s a-Bhos
Issue 36 Canada X – In Our Hearts We Behold The Hebrides
Issue 36 Canada IX – Dithis Fhuamhairean
Issue 36 Canada VIII - Coyote
Issue 36 Canada VII – Brataichean
Issue 39 Oisin agus an Dabhach NH5740
Issue 39 Oisin às dèidh na Fèinne
Issue 40 Peallag
Issue 40 Cèilidhean Mòra
Issue 40 Àm-stòiridh
Issue 43 Faclan air Chomhach
Issue 43 ’S tu a tha air do mheadhan latha

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media