Northwords Now Issue 34

The FREE literary magazine of the North

Canada V - A’ togail càrn am measg nan inukshuk

by Eòghan Stiùbhart

Còbh na Feòla
an àird mu thuath
òb is geòdha
ri aghaidh a’ gharbh-chuain

Eilean Phòil glas
a chreagan na chladh
air a chladhach
leis a’ Chuan Shear

Beatha ga snaigheadh
air na lic chorrach
le Clann Ghille Fhaolain
ach e fhathast fuadain

’s tha na siùil gheala
a’ sìor-ghluasad air fàire
feadh nan uisgeachan srùthach
o sheo agus gu siorraidh.


Canada
Canada I - a’ cur fòn gu Dòmhnall o Thràigh an t-SìtheinPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada II - 92:10Poem by Eòghan Stiùbhart
Canada III - Fon Choill’Poem by Eòghan Stiùbhart
Canada IV - LibheadainPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada IX – Dithis FhuamhaireanPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada V - A’ togail càrn am measg nan inukshukPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada VI – Thall ’s a-BhosPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada VII – BrataicheanPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada VIII - CoyotePoem by Eòghan Stiùbhart
Canada X – In Our Hearts We Behold The HebridesPoem by Eòghan Stiùbhart