Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Fuachd umha m’ fhallais

by Dàibhidh Eyre

Nam sheasamh air bonn na glinne
sna h-Ailpeannan. Ann an lios
tha flùraichean ruadha,
purpaidh, buidhe, geala
agus achadh
làn fhàileadh na costaige.

Bòidhchead.
Aoibhneas.
Sìth.

Ach choimhead mi an-àird gu Mont Pourri,
a chaidh a bhuannachadh le sreapadairean
san naoidheamh linn deug,
agus chuala mi na clagan troma
a bha timcheall mhuinealan nam bò -

agus bha mi air ais mìle bliadhna
aig bonn na h-eighe mòire,
’s i a’ gearradh a’ ghlinne bhon talamh,
agus cuideam an t-saoghail fhuair, ghil sin
a’ laighe orm gun mhaitheanas.

Agus bha mi gun chomas gluasad -    
reòthte agus dall -

’s mi a’ faireachdainn
fhuachd umha m’ fhallais
nam shùilean
agus air cùl m’ amhaich fhèin.

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media