Northwords Now Issue 39

The FREE literary magazine of the North

Dàibhidh Eyre

Rugadh Daibhidh Eyre ann an Siorrachd Lannraig a Tuath ann an 1972. Tha dàin aige air nochdadh ann an irisean leithid An Guth, Gutter, Irish Pages, Tuath / Northwords Now, Poetry Scotland agus Poblachd nam Bàrd. Bha e na bhàrd air mhuinntireas aig Fèis Bàrdachd StAnza ann an 2018.


Writing in Northwords Now
Issue 35 Gaol rònach
Issue 36 Fuachd umha m’ fhallais
Issue 37 Ruith na searbhaige