Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Guth air a' Ghaoith

by Fearghas MacFhionnlaigh

Mac-talla saighdeir òig
fo fhòid Chùl Lodair:

“Abair na mìltean
de gheòidh ghlòrach
a sgèith thairis  
air na leòinte
an là reòite ud
a fhuair mi am bàs.”

The Board and Editor of Northwords Now acknowledge support from Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media