Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

Fearghas MacFhionnlaigh

Fearghas MacFhionnlaigh Tidsear ealain air chluainidh ann an Inbhir Nis.


Writing in Northwords Now
Issue 36 Air Tràigh Dhòrnaich
Issue 37 Eunlaith
Issue 37 Port-adhair Ghlaschu
Issue 37 Guth air a' Ghaoith
Issue 37 Cladh Iùdhach Ghlaschu
Issue 37 Stiùbhart ann an Nua-Eabhrac
Issue 37 Lomaire-feòir
Issue 37 Am Baton-brèige
Issue 37 Cathair Naomh Pheadair
Issue 37 Air Ais
Issue 37 Chuir mi mo cheann
Issue 38 Yeah, Right
Issue 38 Pronn-Fhicsean: Eapasod Pìleatach
Issue 38 Siosar agus Snaidhm
Issue 38 Budachas Zen Inbhir Nis
Issue 38 Sgiathan is Sgòthan
Issue 38 Tait-tì agus Cat