Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Fearghas MacFhionnlaigh

Fearghas MacFhionnlaigh Tidsear ealain air chluainidh ann an Inbhir Nis.


Writing in Northwords Now
Issue 36 Air Tràigh Dhòrnaich
Issue 37 Chuir mi mo cheann
Issue 37 Cathair Naomh Pheadair
Issue 37 Air Ais
Issue 37 Am Baton-brèige
Issue 37 Lomaire-feòir
Issue 37 Stiùbhart ann an Nua-Eabhrac
Issue 37 Cladh Iùdhach Ghlaschu
Issue 37 Guth air a' Ghaoith
Issue 37 Port-adhair Ghlaschu
Issue 37 Eunlaith
Issue 38 Yeah, Right
Issue 38 Pronn-Fhicsean: Eapasod Pìleatach
Issue 38 Siosar agus Snaidhm
Issue 38 Budachas Zen Inbhir Nis
Issue 38 Sgiathan is Sgòthan
Issue 38 Tait-tì agus Cat
Issue 40 Fiodh-cladaich Ealanta
Issue 40 Ceistean Eascaiteòlach
Issue 40 Ìm
Issue 40 Joker
Issue 40 Diefenbaker
Issue 40 Leum an Cat
Issue 40 A’ Ghràineag ‘s an Sgòth Dhorch’
Issue 40 Am Foghar
Issue 40 An t-Earrach
Issue 40 Aiteal Bhom Rothar
Issue 40 Plana Ùr Gàidhlig
Issue 40 Tobar Gun Chuman
Issue 44 An Cèir-Ìocan Dearg
Issue 44 Cùm Cuimhne Orm a Ghràidh
Issue 44 Meas Neònach
Issue 44 Is Mis’ An Rathad Mòr

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media