Northwords Now Issue 37

The FREE literary magazine of the North

Lomaire-feòir

by Fearghas MacFhionnlaigh

Chuala mi lomaire-feòir
gu h-àrd anns an adhar
a' gearradh tron ghuirme.

Chunnaic mi air oidhche fhuair
fras reòite uaine mar dheòir
a’ deàrrsadh fon ghealaich.