Northwords Now Issue 37

The FREE literary magazine of the North

Na Pharasaich

by Aonghas Pàdraig Caimbeul

Rannsaich agus faic,
thuirt iad;
oir à Galilee
cha d’èirich fàidh

agus e an sin
air am beulaibh,
grian na Càisg’
a’ dannsa.

Agus dh’imich
gach aon da thaigh fhèin,
far an robh Love Island
air an telebhisean.