Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Aonghas Pàdraig Caimbeul

Aonghas Pàdraig Caimbeul ‘S ann bhon An Leth Mheadhanach an ceann-a-deas Uibhist a Deas a tha Aonghas Pàdraig Caimbeul. Tha e air grunn leabhraichean fhoillseachadh, nam measg ‘An Oidhche Mus Do Sheòl Sinn’, ‘Aibisidh’ agus ‘Memory and Straw’ a ghlèidh duaisean thaobh ficsean is bàrdachd na h-Alba.


Writing in Northwords Now
Issue 35 Uncail Dòmhnall
Issue 35 Poca
Issue 35 Duan na Fèinne
Issue 35 An Saighdear
Issue 35 Sgoth
Issue 35 Foghar
Issue 35 Anns an dachaigh-chùraim
Issue 35 The Mariner
Issue 35 Am Maraiche
Issue 35 Anns an dachaigh-chùraim
Issue 36 Bean Phàdraig
Issue 37 Teann a-nall ’s thoir dhomh do làmh
Issue 37 Na Pharasaich
Issue 39 An Cèilidh
Issue 41 Poetry

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media