Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

Budachas Zen Inbhir Nis

by Fearghas MacFhionnlaigh

Droch-shìde ann an Inbhir Nis an-diugh.
Luchd-turais Sìonach air an slighe sìos Sràid
a’ Chaisteil is soillseachadh a dhìth orra.

An cuid fhaileasan a’ suathadh gun fhiosta  
ri ceann mòr ud a’ Bhuda ri fiamh-ghàire
am broinn uinneag fliuch a’ ghruagaire thall.