Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

Na Rionnaich

by Lisa NicDhòmhnaill

Ri taobh Loch Fìne ghrianach ghaothach
Am balachan bàn,
Sia bliadhna a dh’aois.
Cho glic ri bradan,
Cho àrd ri ògan sa choille,
Ged is mòr fhathast iongnadh:
A’ leum ‘s a’ bualadh an adhair -
Tha a dhà againn; tha seanair air a dhà a ghlacadh!
Na lasairean airgid
A’ riochdachadh aoibhneas a chridhe.