Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

Lisa NicDhòmhnaill

Lisa NicDhòmhnaill A’ fuireach ann an Ach’ ‘Ille Bhuidhe sa Chòigich ach ‘s ann do Cheann Tìre a bhuineas i. Bidh i a’ sgrìobhadh bàrdachd agus sgeulachdan goirid a chaidh fhoillseachadh ann an iomadach àite, cho math ri aistidhean sa Bheurla sa Phàipear Bheag.


Writing in Northwords Now
Issue 38 A charade choir,
Issue 38 Fiùran is Dùsgadh
Issue 38 Na Rionnaich