Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Lisa NicDhòmhnaill

Lisa NicDhòmhnaill A’ fuireach ann an Ach’ ‘Ille Bhuidhe sa Chòigich ach ‘s ann do Cheann Tìre a bhuineas i. Bidh i a’ sgrìobhadh bàrdachd agus sgeulachdan goirid a chaidh fhoillseachadh ann an iomadach àite, cho math ri aistidhean sa Bheurla sa Phàipear Bheag.


Writing in Northwords Now
Issue 38 A charade choir,
Issue 38 Fiùran is Dùsgadh
Issue 38 Na Rionnaich
Issue 39 Uabhas
Issue 39 Am Fearann
Issue 39 Bidh Mi Alright
Issue 39 Fàgail na h-Eòrpa
Issue 39 New Year’s Day

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media