Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

Sgiathan is Sgòthan

by Fearghas MacFhionnlaigh

Sgiathan air mo dhruim as t-oidhche.
Sgòthan stireach mu chuairt mo chuim.

Tlàth-ghaoth fhionnar a’ cniadachadh
m’ aodainn ’s mo dheàrnan sgaoilte.

Gach gaoisnean a’ chait ri lèirsinn
fada fodham sa ghàrradh chiùin

’s i na gurraig a’ feitheamh cho stòlta
ri luch shona shunndach bhochd

no ri famh gheàrr-shùileach chaillte
a nochdas air thuaiream a sròin.