Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

Tait-tì agus Cat

by Fearghas MacFhionnlaigh

DVD Tai-Tì air an TV.
An cat a-muigh ’s i tilgeil
eòin mhairbh dhan adhar.