Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

A’ Ghràineag ‘s an Sgòth Dhorch’

by Fearghas MacFhionnlaigh

“Neòil dhubha na Càisge...”

Cùisean diofraichte am bliadhna.
Dhùisg sinn, ’s b’ eòl dhuinn sa bhad e,
mi fhìn ’s mo chàirdean deilgneach.

Feagal oirnn ron sgòth dhorch ud.
Feagal oirnn fiù ’s ro chàch a chèile.
Shloig sinn corra cnuimhe as t-oidhche,

Chnuasaich sinn na b’ urrainn dhuinn
de dhearcagan searca tearca seann
‘s thill sinn dhar neadan seasgair fhèin.

The Board and Editor of Northwords Now acknowledge support from Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media