Northwords Now Issue 40

The FREE literary magazine of the North

An Aon Chuairteal

by Lodaidh Macfhiongain

Nuair a chì mi thu
Nad laighe a’ sin
Air a’ langasaid
Saoilidh mi gu bheil thu ann nad chiste
Beag, goirid, sgiobalta

Ach fhad ’s a choimhead mi ort
Chunnaic mi mi fhìn
Ann an aigne mo shùla
Nam chuingean-ceangail òige
Beag, goirid, sgiobalta

Dà dheireadh

An aon chuairteal