Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

An Aon Chuairteal

by Lodaidh Macfhiongain

Nuair a chì mi thu
Nad laighe a’ sin
Air a’ langasaid
Saoilidh mi gu bheil thu ann nad chiste
Beag, goirid, sgiobalta

Ach fhad ’s a choimhead mi ort
Chunnaic mi mi fhìn
Ann an aigne mo shùla
Nam chuingean-ceangail òige
Beag, goirid, sgiobalta

Dà dheireadh

An aon chuairteal

The Board and Editor of Northwords Now acknowledge support from Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media