Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Lodaidh Macfhiongain

Rugadh LODAIDH MACFHIONGHAIN ann an Inbhir Nis, Eilean Cheap Breatainn. ‘S e oide, òraidiche, fear-ciùil, bàrd, is seinneadair a th’ann. Chaidh ceithir leabhraichean dhen bhàrdachd aige ’fhoillseachadh “Famhair: Agus Dàin Ghàidhlig eile”, “Fleòdragan Cabair”, “Rudan Mi-bheanailteach is an Cothroman” is “Ràithean airson Sireadh”.


Writing in Northwords Now
Issue 40 An aon chuairteal
Issue 40 An Aon Chuairteal
Issue 40 Trì Chuideim
Issue 40 Marbh-bheò
Issue 40 Do Phîhtokahanapiwiyin Poundmaker on Chinneach Ghàidhealach an Albainn Nuaidh
Issue 40 Cò a sheinneas an t-altachadh-beatha?

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media