Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Ceistean Eascaiteòlach

by Fearghas MacFhionnlaigh

Conasg buidhe san ifrinn?
Èisg a’ leum air nèamh?
Corra-ghritheach ciùin air bruaich
gu domhainn na smaointean fhèin?

Craiceann cùl mo làimhe
na meamram aosta seargte
air na sgrìobh cleit fhaondrach geòidh
a cuid sgrochail ghorm air seachran?

The Board and Editor of Northwords Now acknowledge support from Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media