Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Famhan

by Deborah Moffatt

Tràth san t-Samhradh  
nochd na dùcain anns a’ ghàrradh,
torranan beaga de thalamh dùbh
nan sreath anns an fheur,

na famhan rin saothair
a’ treabhadh shlighean ùra
falaichte nan tunailean dorcha,
a’ meudachadh an ranntair aca,

sinne nar tàmh,
glaiste nar taighean,
fad na làithean falamh,
 a’ saothradh gun toradh,

gar dalladh fhèin
le doilleireachd an eu-dòchais,
na famhan a’ sìor tholladh fodhainn.  
le gliceas an doille.

The Board and Editor of Northwords Now acknowledge support from Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media