Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Deborah Moffatt

Deborah Moffatt À Vermont (USA), a’ fuireach ann am Fìbha a-nis. Bidh dà cho-chruinneachadh aice air fhoillseachadh ann an 2019, “Eating Thistles,” (Smokestack Books), agus fear ann an Gàidhlig.


Writing in Northwords Now
Issue 36 Soitheach nan Daoine
Issue 37 Rèite
Issue 38 Cleas na Neasa
Issue 38 Air Acair
Issue 40 Famhan
Issue 40 Banais Ghallta
Issue 40 Eadar na Beàrnan
Issue 40 Uisgeachan Cealgaireach
Issue 41 The Turn
Issue 41 The Bride
Issue 41 A possible Kerouac
Issue 43 Làmhan a’ Ghlainneadair
Issue 43 Marbhrann do Bhàrd
Issue 44 Càirdeas
Issue 44 Cumha na Cloinne-Nighean
Issue 44 Innis Tìle

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media