Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

Deborah Moffatt

Deborah Moffatt À Vermont (USA), a’ fuireach ann am Fìbha a-nis. Bidh dà cho-chruinneachadh aice air fhoillseachadh ann an 2019, “Eating Thistles,” (Smokestack Books), agus fear ann an Gàidhlig.


Writing in Northwords Now
Issue 36 Soitheach nan Daoine
Issue 37 Rèite
Issue 38 Air Acair
Issue 38 Cleas na Neasa