Northwords Now Issue 40

The FREE literary magazine of the North

Fiodh-cladaich Ealanta

by Fearghas MacFhionnlaigh

Dà leumadair air mo bheulaibh
os cionn bàirich nan tonn.

Is ann à bloigh fiodh-cladaich
a chaidh an snaidheadh le snas.

Cho fuadain ris na grad-fhaclan
a leumas cho tric às mo bheul?