Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Fiodh-cladaich Ealanta

by Fearghas MacFhionnlaigh

Dà leumadair air mo bheulaibh
os cionn bàirich nan tonn.

Is ann à bloigh fiodh-cladaich
a chaidh an snaidheadh le snas.

Cho fuadain ris na grad-fhaclan
a leumas cho tric às mo bheul?

The Board and Editor of Northwords Now acknowledge support from Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media