Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Leum an Cat

by Fearghas MacFhionnlaigh

Leum an cat
cho àrd ris an uinneig —
rinn a’ chailleach trod rithe.

Leum an cat
cho àrd ris a’ mhullaich —
rinn an fhaoileag trod rithe.

Leum an cat
cho àrd ris an itealan —
rinn am poidhleat trod rithe.

Leum an cat
cho àrd ris a’ ghealaich —
rinn a’ ghealach lachan gàire

The Board and Editor of Northwords Now acknowledge support from Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media