Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Ìm

by Fearghas MacFhionnlaigh

Thog mi sèithear na aghaidh.
“Leig leatha!”, dh’èigh mi.

Thilg i leth-phunnd ime ris a cheann,
ach chaill i e agus bhuail an t-ìm air a’ bhalla.

Chaidh an togalach sin a leagail
o-chionn bliadhnaichean mòra a-nis.

Ach tha smàl na h-ime ud
fhathast air balla m’ inntinn.

The Board and Editor of Northwords Now acknowledge support from Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media