Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Làmhan a’ Ghlainneadair

by Deborah Moffatt

Chan eil aithreachas orm.
Seall air mo làmhan ciorramach,
mo mheuran briste, lotan na creòtachd.

Bha mise nam phrìosanaich, mise a chùm
mo bheul dùinte ’s m’ inntinn gleusta.
Shoirbhich mise.

Bha mise nam ghlainneadair, mo làmhan deasa
a’ cruthachadh obrach-ealain à cnapan geala
de ghlainne leaghte.

Bhàsaich mòran. Chan eil agam
ach mo làmhan briste mar fhianais.  
Sealladh a h-uile duine air a shon fhèin.  

Fhuair mi comraich anns an t-Suain,
tìr na coille uaine ’s an t-sneachda bhàin,
’s solas an là air oidhcheannan fada samhraidh.
 
Chruthaich mi beatha ùr.
Thog mi taigh is teaghlach is teallach,
gam gharadh ris an teine tron gheamhradh gheur.

Thachair na thachair.
Cha toir mi sùil às mo dhèidh. Ach seall –   
seallaidh mi dìreach dhan ghlainne fhìorghlain.

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media