Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Babs Nicgriogair

Babs Nicgriogair - rugadh ‘s a thogadh mi ann an Steòrnabhagh - blas na Gàidhlig air mo bhilean - rud beag ropach - stèidhichte ann an Glaschu, agus faighinn sàr-smaoin bho shràidean a’ bhailemhòir, a sgròbadh agus uaireannan fiù is sgrìobhadh.


Writing in Northwords Now
Issue 39 Because the night belongs to us…
Issue 39 Dhèanainn sùgradh ris an nighean dubh
Issue 39 Stanley El Perro

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media