Northwords Now Issue 39

The FREE literary magazine of the North

Babs Nicgriogair

Babs Nicgriogair - rugadh ‘s a thogadh mi ann an Steòrnabhagh - blas na Gàidhlig air mo bhilean - rud beag ropach - stèidhichte ann an Glaschu, agus faighinn sàr-smaoin bho shràidean a’ bhailemhòir, a sgròbadh agus uaireannan fiù is sgrìobhadh.


Writing in Northwords Now
Issue 39 Because the night belongs to us…
Issue 39 Dhèanainn sùgradh ris an nighean dubh
Issue 39 Stanley El Perro