Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Liam Alastair Crouse

Tha Liam Alastair Crouse a' fuireach ann an Uibhist a Deas far a bheil e ag obair do Cheòlas. Fhuair e duais na bliadhna airson bàrdachd an cois sgeama nan Sgrìobhadairean Ùra aig Urras Leabhraichean na h-Alba agus Comhairle nan Leabhraichean.


Writing in Northwords Now
Issue 38 An Geansaidh Èirisgeach
Issue 38 An t-Seann Taigh

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media