Northwords Now Issue 38

The FREE literary magazine of the North

Liam Alastair Crouse

Tha Liam Alastair Crouse a' fuireach ann an Uibhist a Deas far a bheil e ag obair do Cheòlas. Fhuair e duais na bliadhna airson bàrdachd an cois sgeama nan Sgrìobhadairean Ùra aig Urras Leabhraichean na h-Alba agus Comhairle nan Leabhraichean.


Writing in Northwords Now
Issue 38 An Geansaidh Èirisgeach
Issue 38 An t-Seann Taigh