Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Sandaidh Nicdhòmhnaill Jones

Chaidh SANDAIDH NICDHÒMHNAILL JONES ainmeachadh mar Bhàrd a’ Chomuinn Gàidhealaich 2019 - 202. Nochdaidh an cruinneachadh bàrdachd agus òran ùr aice ‘An Seachdamh Tonn’ san Earrach 2021. Chaidh a’ chiad leabhar aice ‘Crotal Ruadh’ fhoillseachadh le Acair ann an 2016.


Writing in Northwords Now
Issue 41 A’ cheist agam - sa chànan eile
Issue 41 Beannachd na Banachdaich

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media