Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Meg Bateman

Meg Bateman Tha Meg Bateman, a rugadh an Dùn Èideann an 1959, na h-ollamh aig Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach. Tha i air trì leabhraichean den bhàrdachd aice fhèin a thoirt a-mach, agus tha i cuideachd air trì cruinneachaidhean de bhàrdachd Ghàidhlig eadar-theangachadh is a cho-dheasachadh.


Writing in Northwords Now
Issue 36 Reading on Holiday
Issue 36 A’ leughadh sna làithean saora
Issue 37 Do mo mháthair ina seanaois
Issue 37 To my mother in old age
Issue 39 Stoirm
Issue 43 Do Dhòmhnall MacAmhlaigh nach maireann

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media