Northwords Now Issue 36

The FREE literary magazine of the North

Canada IX – Dithis Fhuamhairean

by Eòghan Stiùbhart

Nuair a thàinig am fuamhaire
gu tir
bha fear eile a’ feitheamh ris
 
Fionn Mac Cumhaill agus Glosscap
ag amharc air a chèile
agus a’ tuigsinn
gur e na daoine beaga suarach
a chuireadh gu bàs iad
air a’ cheann thall


Canada
Canada I - a’ cur fòn gu Dòmhnall o Thràigh an t-SìtheinPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada II - 92:10Poem by Eòghan Stiùbhart
Canada III - Fon Choill’Poem by Eòghan Stiùbhart
Canada IV - LibheadainPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada IX – Dithis FhuamhaireanPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada V - A’ togail càrn am measg nan inukshukPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada VI – Thall ’s a-BhosPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada VII – BrataicheanPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada VIII - CoyotePoem by Eòghan Stiùbhart
Canada X – In Our Hearts We Behold The HebridesPoem by Eòghan Stiùbhart