Northwords Now Issue 36

The FREE literary magazine of the North

Canada VI – Thall ’s a-Bhos

by Eòghan Stiùbhart

Tha na cuantan air an traoghadh
Chan fhàs na ròsan tuilleadh
Tha an lios làn de phreasan loma
 
Tha an uair sin gu dòigheil
nam shuidhe ris a’ chonasg bhuidhe
’s cuimhne leam do bhòidhchead


Canada
Canada I - a’ cur fòn gu Dòmhnall o Thràigh an t-SìtheinPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada II - 92:10Poem by Eòghan Stiùbhart
Canada III - Fon Choill’Poem by Eòghan Stiùbhart
Canada IV - LibheadainPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada IX – Dithis FhuamhaireanPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada V - A’ togail càrn am measg nan inukshukPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada VI – Thall ’s a-BhosPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada VII – BrataicheanPoem by Eòghan Stiùbhart
Canada VIII - CoyotePoem by Eòghan Stiùbhart
Canada X – In Our Hearts We Behold The HebridesPoem by Eòghan Stiùbhart