Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Maggie Rabatski

Ag obair an-dràsta còmhla ri A.C. Clarke is Sheila Templeton air leabhran de bhàrdachd ùr Gàidhlig, Albais is Beurla, a’ leantainn air ar co-obrachadh san leabhran ‘Owersettin’ (Tapsalteerie) a chaidh fhoillseachadh an 2016.


Writing in Northwords Now
Issue 36 Sgoil nan Seanmhairean, Phangane
Issue 37 Cha Tig An Aois…
Issue 37 Smior
Issue 37 Air Tòir a’ Chuilithinn
Issue 39 Ge ’s bith dè bhristeas an doras…
Issue 39 Bòrd
Issue 39 Fuinn

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media