Northwords Now

New writing, fresh from Scotland and the wider North
Sgrìobhadh ùr à Alba agus an Àird a Tuath

editor@northwordsnow.co.uk Twitter Facebook Search

Màrtainn Mac an t-Saoir

Màrtainn Mac an t-Saoir Rugadh Màrtainn Mac an t-Saoir ann an 1965 agus thogadh ann an Lèanaidh e. Ghlèidh Ath-Aithne, cruinneachadh de sgeulachdan goirid, Duais na Saltire Society airson Ciad Leabhair ann an 2003. Anns an Iuchar 2018 chaidh an nobhail ùr aige Samhradh ’78 fhoillseachadh le Luath Press.


Writing in Northwords Now
Issue 36 The Same Race
Issue 36 A Cheart Chuairt
Issue 37 Nollaig san Eighealaich
Issue 37 Òran Eile do Joilìn*
Issue 37 Gun idir a shireadh
Issue 37 Cloc gun Chlì
Issue 37 Claisneachd Ri Cluais
Issue 37 At Eighteen
Issue 37 Aig ochd bliadhn’ deug
Issue 40 A’ Chuileag
Issue 41 Slànachadh
Issue 41 Chualas do ghuth sa bhalbhachd
Issue 41 Ciad Cheumannan Fo Ghlais
Issue 43 Concerto Cello ann an E minor; An Ucràn
Issue 43 Pathadh mo Dhunach

Northwords Now acknowledges the vital support of Creative Scotland and Bòrd na Gàidhlig.
ISSN 1750-7928 - Print Design by Gustaf Eriksson - Website by Plexus Media