Northwords Now Issue 40

The FREE literary magazine of the North

Màrtainn Mac an t-Saoir

Màrtainn Mac an t-Saoir Rugadh Màrtainn Mac an t-Saoir ann an 1965 agus thogadh ann an Lèanaidh e. Ghlèidh Ath-Aithne, cruinneachadh de sgeulachdan goirid, Duais na Saltire Society airson Ciad Leabhair ann an 2003. Anns an Iuchar 2018 chaidh an nobhail ùr aige Samhradh ’78 fhoillseachadh le Luath Press.


Writing in Northwords Now
Issue 36 The Same Race
Issue 36 A Cheart Chuairt
Issue 37 Nollaig san Eighealaich
Issue 37 Òran Eile do Joilìn*
Issue 37 Gun idir a shireadh
Issue 37 Cloc gun Chlì
Issue 37 Claisneachd Ri Cluais
Issue 37 At Eighteen
Issue 37 Aig ochd bliadhn’ deug
Issue 40 A’ Chuileag